Για να καταχωρήσετε μια διαφήμιση στο Ραδιόφωνό μας

ή στην ιστοσελίδα μας επικοινωνήστε

με τον υπεύθυνο του διαφημιστικού τμήματος

στο τηλέφωνο 0030 6970970021 .