Στο ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, διοργανώνεται η πρώτη μεγάλη έκθεση συλλεκτικών ειδών υπό τον τίτλο “ATHENS COLLECTIBLE FESTIVAL” – Συλλεκτική Έκθεση Αθηνών.

Στο ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, διοργανώνεται η πρώτη μεγάλη έκθεση συλλεκτικών ειδών υπό τον τίτλο “ATHENS COLLECTIBLE FESTIVAL” – Συλλεκτική Έκθεση Αθηνών