Οι γνωστές εκθέσεις INDELEX & SECUREXPO επιστρέφουν δυναμικά από 19 έως 21 Απριλίου 2024

Οι γνωστές εκθέσεις INDELEX & SECUREXPO επιστρέφουν δυναμικά από 19 έως 21 Απριλίου 2024.
Τόσο η INDELEX η οποία ξεκίνησε το 2002, όσο και η SECUREXPO που ξεκίνησε το 2014, έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 12 πετυχημένες διοργανώσεις, με χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.