Οι αρχές μας είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Εργαζόμαστε καθημερινά για να είμαστε ένα χρήσιμο ΜΜΕ που έχει ως στόχο την συμμετοχικότητα και την αμφίδρομη σχέση μας με τους ακροατές, ανταλλάσοντας απόψεις για την καθημερινότητα αλλά και ιδέες για δράσεις που να ωφελούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διάδοση του εθελοντισμού, τις αξίες της κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης και δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας, την ανάδειξη των αξιών των τεχνών και γραμμάτων, την ενημέρωση για εργασία και την ενημέρωση για την επιχειρηματικότητα.