Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΣΚΟΥΔΗΣ  ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΣΚΟΥΔΗΣ  ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Ν. Βουτζά – Προβαλίνθου